Politika privatnosti

Uslovi korišćenja sajta

Dobrodošli na veb sajt “kosmosoft.eu” (u daljem tekstu “veb sajt”).
Pročitajte pažljivo sledeće “Opšte uslove korišćenja” veb sajta koji upravljaju korišćenjem online servisa od strane korisnika.
Svakom posetom ili korišćenjem veb sajta, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da je saglasan sa svim uslovima korišćenja ovog sajta. Prihvatanje Opštih uslova korišćenja je potreban uslov za korišćenje usluga.

Veb sajt kontroliše i vodi Kosmosoft Engineering S.r.l.
Eventualne žalbe koje se odnose na i koje su vezane za korišćenje veb sajta i materijala koji se nalazi na njemu sprovodiće se na osnovu važećih zakona u Italiji. Korisnik koji pristupa veb sajtu iz druge zemlje to radi na sopstvenu inicijativu, poštujući zakone koje važe u njegovoj zemlji.


Sadržaj, osobine i ograničenja korišćenja Veb sajta.

Ako nije drugačije navedeno, sve informacije koje se nalaze na ovom Veb sajtu među kojima slike, ilustracije, grafika, fotografije, video, tekstovi, ikone, dizajn i natpisi i bilo koji drugi materijal koji se nalazi na Veb sajtu (u daljem tekstu svi zajedno nazvani “Sadržaj”) predstavljaju autorska prava, zaštitni znak, znake prepoznavanja ili druga prava intelektualne svojine koje poseduje, kontroliše i ima ovlašćenje nad njima Kosmosoft Engineering S.r.l. ili pripadaju odgovarajućim vlasnicima i zaštićeni su zakonom o zaštiti autorskih prava. Naziv i logo ”Sopsi” predstavljaju registrovani znak firme Kosmosoft Engineering S.r.l.. Zbirka i raspored sadržaja Veb sajta predstavljaju dela koja su odvojeno zaštićena zakonom o zaštiti autorskih prava i u ekskluzivnom su vlasništvu firme Kosmosoft Engineering S.r.l.. Korisnik nije ovlašćen da koristi zaštitni znak ili oznake usluge koja se odnosi na neki od Sadržaja Veb sajta.

Pri pristupu na Veb sajt, korisnik nije autorizovan da koristi bilo koji naziv, logo, zaštitni znak usluge. Dozvoljen je pregled, preuzimanje i štampanje u papirnoj formi ostalih Sadržaja Veb sajta isključivo i samo u cilju korišćenja sajta. Zabranjeno je kopiranje, reprodukcija, distribucija, publikacija, preuzimanje, prikaz, slanje elektronskim ili mehaničkim putem, prenos, snimanje ni dupliranje, fotokopiranje ili reprodukcija u bilo kojoj formi Sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja od strane firme Kosmosoft Engineering S.r.l. ili odgovornog lica.

Autorizacija ustupljena u ovom sporazumu se automatski opoziva u slučaju kršenja Opštih uslova korišćenja Veb sajta. Bilo koji drugi vid korišćenja Sadržaja sa Veb sajta među kojima reprodukcija za namene koje se razlikuju od gore navedenih i bilo koji drugi vid reprodukcije, izmene, distribucije, ili publikacije mogu prekršiti norme autorskih prava ili zaštitnog znaka i potpuno su zabranjeni bez prethodonog pismenog odobrenja od strane firme Kosmosoft Engineering S.r.l..
Kosmosoft Engineering S.r.l. zadržava sva prava na intelektualnu svojinu koja nisu eksplicitno navedena u ovim Opštim uslovima korišćenja.


Veze sa drugim Veb sajtovima.

Veb sajt nudi povezivanje sa drugim Veb sajtovima samo u cilju praktičnosti korisnika. KosmosoftEngineering S.r.l. nije odgovoran za sadržaj tih sajtova niti može pružiti izjave koje se odnose na sadržaj ili tačnost materijala koji se na njima nalazi. Korisnik koji se povezuje na druge sajtove to radi na sopstveni rizik.


Sigurnost Veb sajta.

Potpuno je zabranjeno kršenje ili pokušaj kršenja bezbednosne funkcije Veb sajta, na primer (1) prijavom na podatke koji nisu namenjeni korisniku ili povezivanjem na server ili nalog na kom je korisniku zabranjen pristup; (2) pokušajem ispitivanja slabosti sistema ili mreže ili kršenje sigurnosnih mera ili mera autentifikacije, osim u slučaju izričitog napisanog ovlašćenja za korisnika od strane Firme; (3) pokušajem da pristupi sa servisa ponuđenog korisnicima, host kompjutera ili mreže, na primer podmetanjem virusa na Veb sajt, preopterećujući sistem, šaljući ogromne količine podataka, šireći neželjene “spam” reklame, e-mail-ove i lančana pisma ili izazivajući pritom prekid; (4) slanjem neželjenih e-mailova, sa promocijama i/ili reklamama proizvoda ili usluga; (5) falsifikovanjem TCP/IP ili bilo kog drugog dela informacije koje se nalaze u zaglavlju e-mail-ova ili poslatih diskusionih grupa.

Kršenje sigurnosti sistema ili mreže podleže krivičnoj ili građanskoj odgovornosti. Istraživaće se eventualni slučajevi kršenja, uključujući u slučaj sudske vlasti i radeći zajedno sa njima sa ciljem gonjenja odgovornih za takva kršenja. Koristeći Veb sajt, korisnik prihvata ovim ugovorom da će se uzdržati od korišćenja bilo kojeg uređaja, softvera ili rutine sa ciljem da pokuša ili da remeti normalno funkcionisanje Veb sajta ili bilo koje aktivnosti koja se odvija na samom sajtu. Korisnik prihvata i da neće koristiti ili pokušati da koristi nijedan pokretač, softver, alat, agenta ili drugi uređaj ili mehanizam (među kojima pretraživač, spider, robot, avatar ili inteligentni agent) koji se razlikuju od pretraživača ili agenata za pretragu dostupnih na samom Veb sajtu ili uobičajenih Veb pretraživača koji se koriste za pretragu, kao što su Mozilla Firefox ili Windows Internet Explorer, za posetu Veb sajta ili pretraživanje istog.


Odricanje garancije.

Online usluge i sadržaj Veb sajta su pruženi “kakvi jesu”. Kosmosoft Engineering S.r.l. ne pruža izjave ili garancije bilo kakvog tipa, eksplicitne i/ili implicitne, uključujući garancije ili zakonske uslove ili pogodnost za određene svrhe ili nekršenje sajta, njegovog funkcionisanja ili sadržaja.
Iako smatra da je sadržaj ispravan, kompletan i ažuriran, Kosmosoft Engineering S.r.l. ne pruža nijednu izjavu ili garanciju o ispravnosti, kompletnosti i ažurnosti informacija dostupnih na Veb sajtu.
Pojedine informacije iznete na ovom Veb sajtu mogu se ticati budućih događaja. Želeli bismo da obavestimo korisnika da su takve izjave samo prognoze i da se pravi događaji mogu materijalno razlikovati.


Ograničenje odgovornosti.

Firma Kosmosoft Engineering S.r.l. ili njeni zaposleni, radnici, zvaničnici, agenti, dobavljači ili spoljni pružaoci usluga ne mogu se ni po kojim slučajem smatrati odgovornim prema korisniku ili trećem licu za štete posebne, indirektne, primerne ili bilo koje druge prirode uključujući nemogućnost korišćenja servisa, štete nastale u slučaju radnji prouzrokovanih nedovoljnom odgovornošću ili zanemarivanjem od strane korisnika ili druge štetne radnje koje dolaze od ili su vezane za korišćenje, nesposobnost korišćenja, reprodukovanja ili prikazivanja sadržaja ovog Veb sajta.


Informacije koje pruža korisnik.

Korisnik se slaže da bilo koji materijal, informacija ili prenesena ideja na Veb sajt ili drugim rečima stavljena na raspolaganje firmmi Kosmosoft Engineering S.r.l. (“Preneti materijal”) postaje i ostaje vlasništvo Kosmosoft Engineering S.r.l.. Ovim ugovorom, korisnik ustupa firmi Kosmosoft Engineering S.r.l. sva svoja prava na Prenesen materijal, uključujući i eventualna autorska prava, bez vremenskih i mesnih ograničenja, besplatno, za bilo koje korišćenje u sadašnjosti ili budućnosti, na svim jezicima.

Dalje, korisnik se slaže i prima k znanju da mu je zabranjeno da šalje ili prenosi sa/na sajt ilegalni, preteći uvredljivi, klevetnički, zloglasan, pornografski ili sramni Veb materijal odnosno bilo koji tip materijala koji podleže krivičnoj ili građanskoj odgovornosti. Korisnik preuzima odgovornost sadržaja svojih eventualnih komentara.


Izmene Uslova korišćenja.

Kosmosoft Engineering S.r.l. zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja ažurirajući ovaj dokument bez prethodnog obaveštenja. Korisnik se slaže da svaki put kada deo ovih Uslova korišćenja postane neprimenljiv, deo Uslova koji ostaje biće potpuno validan i primenljiv, dok će neprimenljiv deo biti izmenjen tako da postane primenljiv i u skladu sa zakonom. Koristeći Veb sajt, korisnik prihvata eventualne promene i odgovornost da povremeno konsultuje ovaj online dokument da bi bio u toku sa Uslovima korišćenja koji su trenutno na snazi.


Kolačići (Cookie).

“Kolačiće” kao što se podrazumeva koristi i firma Kosmosoft Engineering S.r.l.. Kolačić je mala količina podataka koji se šalju sa Veb sajta i koji se memorišu na hard disk korisnika putem pretraživača. Kolačići sadrže informacije o korisniku koji dopuštaju Veb sajtu da prati određene podatke i personalizuje online usluge kako bi poboljšao navigaciju. Moguće je podesiti pretraživač tako da odbije kolačiće ili da dobije obaveštenje u trenutku kada kolačić biva poslat na njegov kompjuter.


Fajl prijava.

Kao i mnoge druge firme, Kosmosoft Engineering S.r.l. sakuplja tehničke informacije o kompjuteru korisnika svaki put kada korisnik poseti neku Veb stranicu sajta. Ove informacije pružaju firmi Kosmosoft Engineering S.r.l. IP (Internet Protocol) adresu korisnika, tip korišćenog pretraživača, adresu eventualnih povezanih Veb sajtova i druge tehničke informacije. Povremeno, Kosmosoft Engineering S.r.l. sakuplja i analizira ove podatke a da ih pritom ne prodaje ili ustupa trećim licima uz nadoknadu.


Veze do spoljnih Veb sajtova.

Podrazumeva se da se povezivanjem na spoljne Veb sajtove, od korisnika očekuje da poštuje politiku privatnosti koju su usvojili ti sajtovi, a ne politiku privatnosti firme Kosmosoft Engineering S.r.l.. Poručujemo vam da obavezno pročitate politiku privatnosti tih sajtova da biste razumeli da li se razlikuju od onih koje su usvojene za naš Veb sajt.


Kosmosoft Engineering S.r.l.

Sede legale: Via Diaz 25, Suzzara (MN)
Sede operativa: Via Vivenza 64, Mantova (MN)
Tel. 0376.263280 – Fax. 0376.265195
Email: info@kosmosoft.eu
P.iva 02037680200