Polityka witryny

Ogólne zasady korzystania ze strony internetowej

Witamy na stronie internetowej „SmartCabinet.eu” (zwanej dalej „Witryną”).
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi „Ogólnymi zasadami użytkowania strony internetowej”, ponieważ określają one warunki korzystania z tej usługi online.
Uzyskując dostęp, przeglądając i korzystając z witryny, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze warunki. Twoja zgoda na ogólne warunki użytkowania jest warunkiem koniecznym do korzystania z usługi.

Serwis jest obsługiwany i zarządzany przez Kosmosoft Engineering S.r.l.
Ewentualne reklamacje dotyczące lub wynikające z korzystania ze strony internetowej i zawartych w niej materiałów podlegają obowiązującemu włoskiemu prawu. Dostęp do strony internetowej z innego obszaru zależy od Twojego uznania i zobowiązuje Cię do przestrzegania przepisów obowiązujących na Twoim terytorium.


Treść, własność i ograniczenia korzystania ze strony internetowej

O ile nie określono inaczej, wszystkie informacje w tej witrynie, takie jak obrazy, obrazy, grafiki, zdjęcia, filmy wideo, teksty, ikony, rysunki, pisma i wszelkie inne materiały zawarte na stronie internetowej (odtąd zwane „Treścią”) są prawami autorskimi, znakami towarowymi , szczegółów lub innych praw własności intelektualnej posiadanych, zarządzanych i autoryzowanych przez Kosmosoft Engineering Srl lub należą do ich właścicieli i są chronione prawem autorskim. Nazwa i logo „SmartCabinet” są marką zarejestrowaną przez Kosmosoft Engineering Srl. Zbieranie i porządkowanie zawartości strony internetowej jest dziełem chronionym odrębnie prawem autorskim i jest wyłączną własnością Kosmosoft Engineering Srl. Nie jesteś upoważniony do używania znaków towarowych lub usługowych będących zawartością witryny

Uzyskując dostęp do tej witryny, nie jesteś upoważniony do używania nazw, logo, znaków towarowych lub znaków usługowych. Jesteś upoważniony do przeglądania, pobierania i drukowania w formacie papierowym innych Treści z witryny internetowej wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z witryny. Absolutnie zabronione jest kopiowanie, kopiowanie, powielanie, reprodukcja, rozpowszechnianie, publikowanie, pobieranie, wyświetlanie, wysyłanie drogą elektroniczną lub mechaniczną, dostarczanie i zapisywanie w jakikolwiek sposób Treści bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kosmosoft Engineering S.r.l. lub przez ich właścicieli.

Autoryzacja dozwolona niniejszą umową jest automatycznie anulowana w przypadku naruszenia niniejszych Ogólnych zasad korzystania z witryny. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości witryny, takie jak kopiowanie do innych celów niż wymienione powyżej oraz wszelkiego rodzaju kopiowanie, zmiana, rozpowszechnianie, publikacja, która może naruszać prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, jest surowo zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kosmosoft Engineering Srl.
Kosmosoft Engineering S.r.l. wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące własności intelektualnej, które nie są szczegółowo określone w niniejszych Ogólnych zasadach użytkowania.


Linki do innych witryn internetowych

Witryna zawiera linki do innych witryn tylko dla Twojej wygody. Kosmosoft Engineering S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn internetowych i nie może składać oświadczeń dotyczących treści lub dokładności merytorycznej w nich zawartej. Logujesz się w witrynach innych właścicieli na własne ryzyko.


Bezpieczeństwo witryny

Surowo zabrania się naruszania lub usiłowania naruszania funkcji bezpieczeństwa witryny internetowej, na przykład:

(1) uzyskiwanie dostępu do danych nie przeznaczonych dla Ciebie lub łączenie się z serwerem lub kontem, jeśli nie masz upoważnienia;
(2) próby zbadania lub testowania podatności systemu lub sieci, a nawet naruszenia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania, chyba że masz wyraźne pisemne upoważnienie od przedsiębiorstwa;
(3) próby ingerencji w usługę oferowaną użytkownikom, hostowanie komputera lub sieci, na przykład poprzez udostępnianie wirusa na witrynie, przeciążenie systemu, wysyłanie ogromnych ilości danych, rozsyłanie niechcianego spamu, niechciane e-maile i łańcuszki lub powodujące ich zatrzymanie;
(4) wysyłanie niechcianych e-maili, przesyłanie materiałów promocyjnych lub reklam usług lub produktów;
(5) fałszowanie TCP / IP lub jakiejkolwiek innej części informacji zawartych w nagłówku wiadomości lub wysłanej grupie dyskusyjnej.

Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą być przedmiotem odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Ewentualne przypadki naruszeń będą badane z udziałem organów prawnych, współpracujących z nimi w celu ścigania osób odpowiedzialnych za naruszenia. Korzystając ze witryny, zgadzasz się na niniejsze Warunki, aby powstrzymać się od używania jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu zakłócania prawidłowego działania witryny lub jakiejkolwiek innej aktywności samej witryny. Zgadzasz się również nie używać ani nie próbować używać żadnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta ani innego urządzenia lub mechanizmu (takiego jak przeglądarka, pająk, robot, awatar lub bot) innych niż wyszukiwarki dostępne w samej witrynie oraz przeglądarki internetowej różniących się od tych zwykle używanych, takich jak Mozilla Firefox lub Windows Internet Explorer w celu odwiedzenia strony internetowej lub przeprowadzenia poszukiwań.


Rozpatrzenie gwarancji

Usługa online i zawartość witryny są dostarczane w stanie, w jakim są. Kosmosoft Engineering S.r.l. nie wydaje żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub zastosowania, ani warunków nienaruszania zasad dotyczących witryny internetowej, jej użytkowania i zawartości.
Nawet jeśli treść zostanie uznana za dokładną, kompletną i poprawioną, Kosmosoft Engineering S.r.l. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności i aktualności informacji dostępnych w witrynie.
Niektóre informacje podane na stronie mogą odnosić się do przyszłych wydarzeń. Te stwierdzenia są tylko przewidywaniami, a rzeczywiste wydarzenia mogą mieć istotne różnice.


Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Kosmosoft Engineering S.r.l. ani jego pracownicy, dyrektorzy, urzędnicy, agenci, dostawcy, zewnętrzni usługodawcy nie mogą być odpowiedzialni wobec Ciebie lub osób trzecich za szkody szczególne, pośrednie lub innego rodzaju, w tym za brak możliwości korzystania z usługi, szkody spowodowane czynami spowodowanymi przez Twoją odpowiedzialność oraz zaniedbania lub inne szkodliwe działania związane z korzystaniem, niemożnością korzystania, kopiowania lub wyświetlania niniejszej zawartości strony internetowej.


Podane informacje

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie materiały, informacje i pomysły dostarczone na stronę internetową lub dostarczone do Kosmosoft Engineering S.r.l. („Dostarczony materiał”) stają się własnością Kosmosoft Engineering S.r.l. Na mocy niniejszej umowy zrzekasz się roszczeń do Kosmosoft Engineering S.r.l. wszelkich praw dotyczące Dostarczonych Materiałów, w tym ewentualne prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bezpłatnie, do dowolnego obecnego lub przyszłego użytku, w dowolnym języku.

Rozumiesz również i zgadzasz się, że surowo zabrania się wysyłania lub dostarczania z / do strony internetowej nielegalnych, zawierających groźby, obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, pornograficznych i obscenicznych materiałów lub jakichkolwiek materiałów, które mogą być przedmiotem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za swoje ewentualne komentarze.


Modyfikacja Umowy

Kosmosoft Engineering S.r.l. zachowuje prawo do modyfikowania Zasad użytkowania i może to zrobić poprzez zmianę tego dokumentu bez powiadomienia. Rozumiesz i zgadzasz się, że w przypadku, gdyby jedna część niniejszych Zasad użytkowania nie miała zastosowania, pozostała część byłaby w pełni ważna i mająca zastosowanie, podczas gdy ta, która nie ma zastosowania, zostanie zmieniona w celu dostosowania jej do prawa. Korzystając ze strony internetowej, zgadzasz się na te modyfikacje i okresowe sprawdzanie tego dokumentu online w celu zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi zasadami użytkowania.


Pliki Cookie/'Ciasteczka'

Pliki cookie są zazwyczaj używane przez firmę Kosmosoft Engineering S.r.l. Pliki cookie to niewielka ilość danych wysyłana przez witrynę internetową i zapamiętywana na dysku twardym użytkownika dzięki przeglądarce. Pliki cookie zawierają informacje o Tobie, które umożliwiają witrynie śledzenie niektórych danych i dostosowywanie usługi online w celu ulepszenia odwiedzania witryn internetowych. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie lub otrzymywała powiadomienie, gdy plik cookie jest wysyłany na Twój komputer.


Rejestr danych

Jak wiele innych przedsiębiorstw, Kosmosoft Engineering S.r.l. zbiera dane techniczne z Twojego komputera za każdym razem, gdy odwiedzasz jakąś stronę w witrynie. Te dane techniczne przekazują Twój adres IP (protokół internetowy), typ używanej przeglądarki, adresy innych witryn internetowych, do których prowadzą łącza, oraz inne informacje techniczne firmie Kosmosoft Engineering S.r.l. Czasami Kosmosoft Engineering S.r.l. zbiera i analizuje te zapisy, ale nigdy ich nie sprzedaje ani nie przekazuje za pieniądze.


Linki do zewnętrznych stron internetowych

Klikając linki do zewnętrznych stron internetowych, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie Polityki użytkowania tych witryn, nie będącej już Polityką Użytkowania firmy Kosmosoft Engineering S.r.l. Mocno zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn w celu zrozumienia różnic między naszą a ich Polityką.


Kosmosoft Engineering S.r.l.

Adres rejestrowy - siedziba firmy: Via Diaz 25, Suzzara (MN)
Adres prowadzenia działalności: Via F. Vivenza 64, Mantova (MN)
Telefon: +39.0376.263280 – Fax +39.0376.265195
E-mail: info@kosmosoft.eu
VAT No.02037680200